Телефон: 0800 133 22

Уважаеми колеги,
Във връзка с покана за представяне на предложения по Програмата „Превенция на наркотиците и информация” за периода 2007- 2013 г., приложено Ви предоставяме линк към страницата на ЕС, където се съдържа цялата необходима информация.
ТУК
Програмата представлява финансов инструмент за подпомагане на проекти в областта на общественото здраве и нейните цели включват мерки за превенция на зависимостта от наркотиците; мерки, целящи намаляване на употребата на наркотици и зависимостта от тях. Всички проекти трябва да бъдат подадени в рамките на обхвата на Програмата и ще бъдат оценявани според критериите, посочени в настоящия документ. Избраните за финансиране проекти трябва да следват целите на програмата. Кандидатите трябва ясно да посочат коя приоритетна категория от Програмата е обхваната в тяхното предложение. Само нови проекти ще бъдат приети за финансово подпомагане. Проекти, които вече са стартирали, няма да бъдат приети за съфинансиране. Предвидено е проектите да започнат през втората половина на 2009 г. и да бъдат с продължителност до три години.
Проектите, които могат да бъдат съфинансирани следва да включват някои от следните области, а именно - създаването на мултидисциплинарни мрежи, гарантиране на разширяването на познанията, повишаване на информираността по отношение на здравните проблеми, предизвикани от употребата на наркотици; Проекти, насочени към превенция на употребата на наркотици, включително намаляването на свързаните с използването на наркотици вреди; Проекти, насочени към участието на гражданското общество в изпълнението на Стратегия в областта на наркотиците и Плана за действие към нея; Проекти, насочени към мониторинг, изпълнението и оценката на действията, предвидени в плановете за действие за периодите 2005 - 2008 г. и 2009 - 2012 г.

ОБСНВ
превантивно информационни центрове

 

Адрес

ПИЦ

tel. / GSM

e- mail / web страница

1.

Благоевград -2700, пл.“Георги Измирлиев” №1

Десислава Иванова Ивайло Миленков  

073 / 830711

pitaizan@abv.bg
http://neumirai.org

2.

Бургас -8000, ул. “Гладстон” 47

Станислава Вълчева
Петя Чакърова

056/841291

center_prevention@abv.bg

3.

Варна-9002, бул. „Цар Освободител” 27

Светлана Коева
Мартина Янева
д-р Борислав Станчев
Иван Попов
Таня Атанасова
Капка Николова
Албена Вълчева

052/820 677

mdc_vn@abv.bg
http://prevencii.com

4.

Велико Търново -5000, ул. “Димитър Найденов” 4, кв. „Света Гора”

Ивана Веселинова
Колева-Стоянова

062/601461

picn_vt@abv.bg

5.

Видин -3700, пл.“Бдинци” 2, ет.13, ст.11

Калина Виденова
Биляна Миланова

094/600930

osnv.vd@gmail.com
www.pic-vidin.hit.bg

6.

Враца -3000, ул.”Кокиче” 14

Ивалина Ангелова
Ирина Витанова

092/624459

pic_vratza@abv.bg
www.osnv-vratsa.org

7.

Габрово -5300, пл.”Възраждане” 3

Габриела Йосифова
Пепа Гайдарова
Дариан Тавукчиан

066/809818

osnv@gabrovo.bg

8.

Добрич -9300, ул. “Независимост” 7

Иванка Нанова

058/600577

iv.nanova@abv.bg
http://overcomedrugs.dobrich.com

9.

Кърджали -6600, ул. “Полк. Дервингов” 1

Валентина Грудева

0361/64143

piz_kj@mail.bg
http://osnv.kardjali.bg

10.

Кюстендил -2500, ул. “Търговска” 13

Камелия Иванова

078/523557

http://kyustendil.e-gov.bg

11.

Ловеч -5500, ул. “Търговска” 22

Валентин Вутов

068/601367

vutov_1@abv.bg

12.

Монтана -3400, ул. „Иван Аврамов”

Мая Димитрова

096/305471

osnv_montana@abv.bg
www.montana.bg/osnv

13.

Пазарджик -4400
ул. “Пейо Яворов” 5

Надежда Йордановa

034/445505

magipsiho@abv.bg

14.

Перник – 2300,
пл. „Св. Иван Рилски” 1 А

Нели Александрова
Надежда Димитрова

076/684225

pic_aleksandrova@abv.bg
dimitrova_nadezhda@abv.bg

15.

Плевен -5800,
бул. “Русе” № 1

Валентин Минков
д-р Десислава Любомирова
Кирил Ветов

064/826225

vminkov@abv.bg

16.

Пловдив -4000,
бул. „Руски” 86

Иван Ралев
Надежда Станоева
Хрант Кешишян
Таня Ралева
Димитрина Шопова

032/638437

pic_plovdiv@abv.bg

17.

Разград -7200
ул. Н. Й. Вапцаров” №10,
средношколско общежитие – ст.114

Йорданка Цонева

084/661395

pic_rz@abv.bg
www.razgrad-bg.org/osnv/

18.

Русе -7000,
ул. “Плиска” № 78
бл. “Мадара” вх. А

Мануела Бончева

082/841918

pic_ruse@abv.bg
www.pic-ruse.org

19.

Силистра -7500,
ул. “Симеон Велики” 13

Светлана Боева
Силвия Неделчева
Галина Монева

086/816211

pic_silistra@abv.bg
picsilistra.hit.bg

20.

Сливен -8800,
ул. “Д-р Константин Стоилов” № 12

Рени Михайлова
Ани Стоянова
Фатме Мустафова

044/662358

tpavlova@abv.bg
pits.sliven.net

21.

Смолян -4700,
Стоматологична поликлиника,
ет. 10301/85909

Мария Славчева

0301/85909

maria_sm1965@abv.bg

22.

София -1504,
бул. “Васил Левски” № 126 www.sofiamca.org

Д-р Любомир Живков
Евелина Пейчева
Юри Кацаров
Миглена Петкова
Николай Божков
Пламенка Петрова
Ирен Йончева
Светлана Йонинова
Милена Ташева
Марийка Янкова
Диана Арсова

02/9446497

info@sofiamca.org
sofiamca.org

23.

Стара Загора -6000,
ул. „Иван Шишман” 96

Радост Овагимян

042/614878

r.n.o.grancharova@starazagora.bg
ovagimyan@abv.bg

24.

Търговище -7700,
пл. “Свобода” 1

Маринела Георгиева

0601/68779

marinela1979@abv.bg

25.

Хасково -6300,
бул. „България” 41

Снежана Симеонова
Паулина Несторова

038/633555

perch@abv.bg

26.

Шумен-9700,
ул.”Преслав” № 6

Снежана Петкова

054/863260

pic_shumen@abv.bg
http://ozc-shumen.org

27.

Ямбол -8600,
Младежки дом
“Георги Братанов” ет. 1

Камен Андонов

046/662940

kamen77@abv.bg